• MA1 Maki Saumon
  4.00 €
 • MA2 Maki Thon
  4.50 €
 • MA3 Maki Crevettes
  4.50 €
 • MA4 Maki Concombre
  4.00 €
 • MA5 Maki Radis
  4.00 €
 • MA6 Maki Avocat
  4.00 €
 • MA7 Maki Anguille
  5.00 €
 • MA8 Maki Cheese
  4.00 €
 • MA9 Maki Saumon avocat
  4.50 €
 • MA10 Maki Saumon cheese
  4.50 €
 • MA11 Maki Avocat cheese
  4.50 €
 • MA12 Maki Thon cuit
  4.50 €
La carte
Contactez-nous
Okami Sushi
8 Avenue du bois
78340  LES CLAYES SOUS BOIS
Tél :
09 73 28 80 80 / 06 12 24 30 18